Het gebouw zelf , over geschiedenis en architectuur.

Oprichting van een vzw Parochiale werken voor de aankoop van een stuk land in de Minnestraat in 1928 voor de bouw van een nieuwe kerk. Het duurde tot 1935 vooraleer de plannen kon gerealiseerd worden onder leiding van pastoor R. Goethals van Lebbeke-Centrum naar ontwerp van architect Henri Valcke uit Gent. Eerstesteenlegging op 19 mei 1935. Uitvoering door de firma Van Pottelbergh & Zonen uit Erembodegem. Erkenning van de nieuwe parochie bij Koninklijk Besluit van 1 december 1936 met Eerwaarde Heer P. De Vos als eerste pastoor.

Ingeplant aan de zuidzijde van de straat met voorgevel naar het noordwesten, omgeven door bomen en voortuin afgesloten door een ligusterhaag achter een lage bakstenen muur. Neoromaans getinte driebeukige kerk met basilicale opstand, schip en zijbeuken van zes traveeën, een uitgebouwd portaal geflankeerd door zijgebouwtjes, een koor van één travee geflankeerd door een sacristie en berging en een grotendeels vrijstaande klokkentoren aan de zuidwestzijde achteraan. Opgetrokken uit onregelmatige breuksteen onder verspringende zadeldaken (leien). Doorbrekingen met rondboogvormige lancetvensters, gekoppeld tot drie- of vijflichten in de bovenlichten en voorgevel. Uitspringend portaal onder zadeldak met rondboogopening met schuine zijkanten met zijtoegangen en dieper liggende rondboogpoort. Vierkante klokkentoren met drie niveaus en klokkenkamer onder zadeldakje, doorbroken door smalle rechthoekige openingen en gekoppelde galmgaten en oculus in de topgevel; uurwerkplaten aan de vier zijden, geplaatst in 1969.

Interieur

Ruim schip geritmeerd door brede bakstenen parabolische bogen die aanzetten op vierkante pijlers en het bakstenen tongewelf opdelen. Scheiding tussen schip en zijbeuken door brede bakstenen rondbogen. Erboven gepleisterde witgeschilderde wanden met drielichten. Lage zijbeuken overwelfd met bakstenen tongewelven gescheiden door bakstenen gordelbogen, verlichting door drie gegroepeerde rondboogvenstertjes met glas in lood met christelijke symbolen onder meer in verband met het Heilig Kruis. Gele en grijze geblokte tegelvloer. Koor van één travee met parabolische nis met calvariereliëf met kruisbeeld, links en rechts moderne beelden van Sint-Antonius en Sint-Vincentius.

Mobilair

Zwartmarmeren altaartafel, preekstoel van 1963 en communiebanken van 1964. In de zijmuren ingewerkte biechtstoelen; zwartmarmeren doopvont met koperen deksel in de doopkapel, afgesloten door een ijzeren hek. Kruisweg in ceramiektegels.

  • Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • DE BEER W., Ontstaan van kerk en parochie, Vijftig jaar Heilig-Kruisparochie te Lebbeke, Lebbeke, 1987, p. 7-19.

 

 

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001